Kategórie      

Legislatíva

Úvod RôzneLegislatíva

Detektory kovov a magnet fishing


Hľadanie s detektorom na Slovensku upravuje pamiatkový a trestný zákon.

Odporúčam si preštudovať:

Zákon o ochrane pamiatkového fondu § 2 a § 42 odsek m

Trestný zákon § 249


Zákon o ochrane pamiatkového fondu  49/2002


Trestný zákon 300/2005

 

Nezabúdajte že tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na magnet fishing.


 

 

Zbrane a strelivo


Zákon o zbraniach a strelive platný od 1.2. 2022

 


Žiadosť o zbrojný preukaz

 

 

Žiadosť o Európsky zbrojný preukaz

 

 

Žiadosť o zbrojný sprievodný list

 

 

Žiasdosť o rozšírenie zbrojného preukazu

 

 

Žiadosť o vydanie nákupného povolenia

 

 

Žiadosť o zaevidovanie zbrane

 

 

Žiadosť o povolenie na znehodnotenie zbrane

 

 

Vyhláška psychotesty

 

 

Výpis zo zdravotnej dohumentácie

Copyright 2022 - 2023 © gdu.sk

Kontrola spôsobilosti

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené len odborníkom a podnikateľom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva. Potvrdzujem že som držiteľom zbrojnej licencie alebo zbrojného preukazu.