Kategórie      

Výber a nastavenie matríc

Pridané: 14.04.2022
|
Prečítate za 6 min.
|
Martin Šuťák

Oceľové si vyžadujú mazanie nábojníc a sú chúlostivejšie, ak prebíjate znečistené nábojnice tak matrice skoro zničíte. Sú aj lacnejšie ako karbidové.

Karbidové matrice majú plochy ktoré sú najdôležitejšie z karbidových zliatin. Napríklad kalibračný prstenec je veľmi tvrdý ale krehký a citlivý na nárazy. Preto pri nastavovaní karbidových matríc nechávajte vlasové medzery medzi matricou a držiakom nábojnice.

Tieto matrice pri správnom zaobchádzaní majú dlhú životnosť a umožňujú aj prebíjanie znečistených nábojníc.

Matrice pre pištoľové a revolverové strelivo

Klasická sada matríc obsahuje tri matrice.

Prvá je kalibrovacia kde dochádza k kalibrácii nábojnice a vyrazeniu starej zápalky.

V druhej nábojnici sa rozťahuje krčok nábojnice pred osadením strely a môže sa nasypať navážka prachu (záleží od výrobcu)

V tretej matrici dochádza k osadeniu a zaškrteniu strely.

Pre pištoľové strelivo je ešte vhodná špeciálna matrica a to Lee Carbide Factory Crimp Die, takzvaná "žehlička". Pri osadzovaní strely sa môže nábojnica pod strelou trošku vyduť. Táto matrica tento problém odstráni prekalibrovaním hotového náboja. Je vhodné ju používať hlavne tam kde je dôležitá spoľahlivosť , napríklad IPSC. Má veľmi dobrý vplyv na spoľahlivosť prebíjaného streliva.

Matrice pre puškové strelivo

Klasická sada matríc obsahuje dve matrice.

V prvej dochádza ku kalibrácii nábojnice a vyrazeniu starej zápalky. Zároveň sa krčok nábojnice pomocou kalibračného tŕňa trochu roztiahne. Toto roztiahnutie a zrezanie vnútornej hrany nábojnice (robí sa to ako samostatná operácia pri skracovaní nábojnice) postačuje pre osadenie strely. Pri používaní olovených odlievaných striel je potrebné väčšie roztiahnutie krčku nábojnice. Na tento účel sa vyrábajú špeciálne matrice.

V druhej matrici sa strela osadí a podľa potreby zaškrtí.

Lee Factory Crimp Die

Ide o zaškrcovacú matricu pre puškové strelivo. Matrica strelu zaškrtí strelu tesne na konci nábojnice. Zaškrtením dôjde k zvýšeniu výťahových síl. Pri nábojoch prebitých v štandardných maticiach môže použitie tejto matrice zlepšiť presnosť a zvýšením výťahových síl aj odolnosť streliva.

Najlepšou sadou matríc pre puškové strelivo od Lee Precision je sada Colet Dies.

Tieto matrice kalibrujú len krčok nábojnice. Nekalibruje sa telo nábojnice. Náboje prebité na týchto matriciach sú vhodné len pre zbraň z ktorej boli vystrelené a to preto lebo telo nábojnice si zachováva rozmer nábojovej komory zbrane. Tieto matrice sa nehodia na prebíjanie streliva do poloautomatických zbraní.

Čo sa týka výberu matríc aj tu to záleží od peňaženky. Najlacnejšie na našom trhu sú matrice od Lee potom ceny stúpajú cez matrice od RCBS, Lyman až po Redding (najlacnejšie nie vždy znamená nekvalitné).

Ak prebíjate pištoľové alebo revolverové náboje tam by som volil karbidové matrice od Lee. Tie majú dobrý pomer cena/výkon, pri správnom zaobchádzani majiteľovi aj dlho vydržia. Samozrejme sú k dispozícii matrice aj od iných výrobcov, napríklad RCBS...

Pre strelcov ktorý vyžadujú vysokú kvalitu prebíjaného puškového streliva sú k dispozícii matrice napríklad od RCBS alebo Redding. Tieto matrice kalibrujú celú dĺžku nábojnice a osadzovacie matrice sú už vybavené mikrometricky nastaviteľnou osadzovacou hlavou. Matrice sú konštruované pre zvlášť presné osadenie strely čo sa týka hĺbky a tiež súososti čomu zodpovedá aj cena.

Puškové matrice od Lee sú "stredná trieda" .Vyrábajú len v oceľovom prevedení takže vyžadujú mazanie nábojníc.

 

Kalibrovanie nábojnice.

Zašraubujte kalibrovaciu matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka "vlasová" medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici (lock ring).Vyrážač zápaliek (decapper) je upevnený v upínacom puzdre. Pokiaľ narazí na prekážku - prekĺzne bez poškodenia. Pre jeho nové nastavenie povolíme svorku vyrážača (decapper clamp), koniec vyrážača dáme do jednej roviny s koncom svorky a znovu dotiahneme.

Pri použití matríc "COLET" kalibrujete len krčok nábojnice. Tieto matrice sú vhodné len pre strelivo používané v jednej zbrani. Strelivo prebité na matriciach "COLET" nie je vhodné pre poloautomatické zbrane, zbrane nabíjané pohyblivým predpažbím alebo pákovým ovládaním.

Pokiaľ používate oceľovú matricu je potrebné nábojnice mazať, bez mazania sa nábojnica poškodí.

Karbidové matrice nevyžadujú mazanie nábojnice. Vďaka tvrdosti karbidu nie je nutné nábojnice mazať.

Rozširovanie ústia nábojnice.

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka "vlasová" medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici (lock ring). Pokiaľ je rozšírenie hrdla nábojnice príliš veľké, vyšraubujte matricu trochu späť ( postupujte po1/4 otáčky) až je rozšírenie také ako potrebujete. Pre maximálnu životnosť nábojnice je dobré nastaviť rozšírenie len také aby sa do nábojnice ľahko vošla strela. Pri použití sa tŕň rozširovača pohybuje v matrici v rozmedzí cca 10 mm a pri vyťahovaní nábojnice sa naraz zastaví. Výsledný otras pomáha striasť strelný prach. Viac menej doporučujeme aby ste skontrolovali či všetok prach prepadol lievikom a tŕňom rozširovača. V každom prípade tŕň rozširovača občas očistite od mazadla na strely, aby sa neupchal nalepeným strelným prachom.

Dávkovanie prachu.

Vyberte si dávku z tabuľky. Nadmerne veľká dávka môže roztrhnúť zbraň a zraniť strelca alebo blízko stojace osoby. Je nebezpečné použiť strelu väčšej váhy a dávkou prachu pre ľahšie strely. Nikdy nezvoľte dávku prachu určenú pre ľahšiu strelu ako používate. Dávky pre o niečo ťažšie strely sú bezpečné. Vždy začínajte s počiatočnou dávkou (starting loads). Môžete postupne zvyšovať dávku k maximálnej dávke (never exceed loads), za predpokladu, že ste schopný rozoznať známky zvýšeného tlaku. Najbezpečnejší a najjednoduchší dávkovač prachu je odmerka Lee. Pokiaľ vám ide o vyššiu rýchlosť prebíjania zauvažujte o Lee Auto-Disk Powder Measure.

Vysvetlivky k tabuľke s prebíjacími údajmi.

START GRAINS - Toto je minimálna počiatočná dávka pre daný typ strely.

VOLUME CC - Je objem počiatočnej dávky v kubických centimetroch- pri použití Lee Perfect Powder Measure. O správnosti nastavenia sa presvedčte pomocou váhy.

AUTO-DISK - Je najväčšia dutina, ktorú je možné použiť pri Lee Auto-Disk Powder Measure.

DIPPER - Je najväčšia použiteľná odmerka Lee. Uistite sa že používate správnu odmerku. Odmerku je potrebné naplniť a zarovnať.

NEVER EXCEED GRAINS - Maximálna dávka prachu pre daný typ strely NEPREKRAČUJTE.

VELOCITY - uvedená rýchlosť je pre maximálnu dávku prachu.

Rýchlosť pre iné dávky prachu = dávka v grainoch / maximálna dávka x rýchlosť

PRESURE - Najvyšší tlak udaný výrobcom prachu.

MINIMUN OAL - Najmenšia bezpečná dĺžka celého náboja pri maximálnej dávke prachu.

Pokiaľ nemôžete nájsť dávku prachu pre presnú váhu strely, ktorú ste zvolili, použite údaj pre najbližšiu ťažšú strelu. Rýchlosť bude zhruba rovnaká ale tlak bude nižší.

Usadenie strely.

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať shell holdra, potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka "vlasová" medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici. Hĺbka usadenia strely sa nastavuje šraubovaním nastavovacieho šraubu nahor alebo nadol podľa potreby.

Pred začatím nastavovania povoľte nastavovací šraub matrice.

Potom vložte do matrice nábojnicu aj so strelou a nastavovací šraub dotiahnite tak až sa dotkne strely.

Náboj vyberte a nastavovací šraub dotiahnite o 1/4otáčky.

Náboj znova zasuňte na doraz do matrice, vyberte ho a skontrolujte hĺbku osadenia strely.

Ak je hĺbka osadenia strely nedostatočná postup opakujte.

Týmto postupom nastavte matricu tak aby ste mali správnu dĺžku náboja

Strely je nutné osadiť dostatočne hlboko aby prešli mechanizmom zbrane - dodržujte maximálnu dĺžku náboja. Ak chcete nábojnicu zahrdliť, zašraubujte matricu a skúšajte pokiaľ nevytvára správne zahrdlenie. Aby sa dosiahlo rovnaké zahrdlenie, musí byť nábojnice skrátené na rovnakú dĺžku. Prílišné zahrdlenie bude mať za následok deformáciu striel z mäkkého olova.

Upozornenie

Príliš hlboké usadenie striel zmenší objem a zvýši tlak. Je veľmi dôležité aby terčové wadcuttery boli používané s malými dávkami prachu. V tabuľkách ich môžete spoznať podľa ich zníženej rýchlosti.

Lee Carbide Factory Crim Die

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka "vlasová" medzera).

Povoľte nastavovací šraub matrice.

Vložte do pätky náboj a zasuňte ho do matrice. Nastavovací šraub doťahujte pokiaľ nezacítite odpor.

Náboj vytiahnite z matrice a dotiahnite nastavovací šraub o ¼ otáčky. Náboj znova zasuňte na doraz do matrice, vytiahnite a skontrolujte zaškrtenie. Ak požadujete väčšie zaškrtenie opakujte predošlý postup.

Martin Šuťák


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Copyright 2022 - 2023 © gdu.sk

Kontrola spôsobilosti

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené len odborníkom a podnikateľom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva. Potvrdzujem že som držiteľom zbrojnej licencie alebo zbrojného preukazu.

 

 

Predajňa GDU bude v piatok 29.9. zatvorená.